Deprem Komisyonu Çalışması

İstanbul’da bulunan Ermeni okul binalarının depreme dayanıklılığı üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Dernek bünyesinde, üyelerimizden oluşan bir komisyon kurularak 17 Ermeni Okulunun farklı yapım teknikleri ile yapılmış 28 binası gözleme dayalı olarak incelendi. Toplanan veriler arşivlenerek risk ön değerlendirme sonuçları vakıf yöneticilerine sunuldu ve yol haritaları önerileri paylaşıldı.