Türkiye’deki Ermeni toplumu içinde bulunan mimar ve mühendisleri bir çatı altında toplama fikri ile ortaya çıkan HAYCAR grubu bir araya gelerek ilk toplantısını 24 Nisan 1999 da gerçekleştirmiştir. HAYCAR grubu, birkaç senelik durgunluk dönemi sonrası genç katılımcılar ile genişlemiş ve dernekleşme sürecinde çalışmalarını arttırarak resmiyet kazanmıştır. Bu topluluk, 27 Temmuz 2007 tarihinden itibaren HAYCAR Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Derneği adıyla resmi bir dernek olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Amaçlar

Derneğimizin kuruluş amaçları kısaca; kültürümüzü ve tarihimizi yansıtan kültürel varlıkların iyileştirilmesine ve yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak, toplumumuzun sahip olduğumuz bu kültürel varlıkların değeri ve önemi ile ilgili bilincini arttırmak ve bu alanda katkıda bulunabilecek profesyoneller arasında işbirliğini güçlendirmek olarak açıklanabilir. Bu çerçevede derneğimizin hedefleri:

  • Mühendislik ve mimarlık eğitimi görmüş veya görmekte olan kişilerin teknik bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve tanıtım toplantıları düzenlemek.
  • Üyeler arasında bilgi ve tecrübe alışverişini, sosyal ve teknik yardımlaşma ve etkileşimi mümkün kılabilecek platformlar yaratmak.
  • İhtiyaç duyulduğunda, iş gücü, danışmanlık ve iletişim imkanı yaratarak kurumlara teknik destek vermek.
  • Mimarlık, mühendislik ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, üyelerini bu konulardan haberdar etmek.