Tarihçe

HAYCAR Kimdir?

HAYCAR Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği, Mimarlık ve mühendislik alanlarında bilgi paylaşımını ve dayanışmayı geliştirmek amacı ile 2007 yılında kuruldu. Bugün, bünyesinde 150’yi aşkın mimarlık ve mühendisliğin çeşitli dallarından öğrenci ve mezunlar barındıran HAYCAR Derneği, çalışmalarını mesleki alanda olduğu kadar kültürel miras alanında da sürdürmektedir. Kültürel varlıkların iyileştirilmesi ve yeniden canlandırılmasına katkı sunan ve bu konuda bilinci arttıran çalışmalarını uluslararası işbirlikleri ile kültürel mirasımızın yurt dışında da bilinirliğini arttırmayı hedeflemektedir.

Amaçlar

Derneğimizin kuruluş amaçları kısaca; kültürümüzü ve tarihimizi yansıtan kültürel varlıkların iyileştirilmesine ve yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak, toplumumuzun sahip olduğumuz bu kültürel varlıkların değeri ve önemi ile ilgili bilincini arttırmak ve bu alanda katkıda bulunabilecek profesyoneller arasında işbirliğini güçlendirmek olarak açıklanabilir. Bu çerçevede derneğimizin hedefleri:

  • Mühendislik ve mimarlık eğitimi görmüş veya görmekte olan kişilerin teknik bilgi ve görgüsünü arttırmak amacıyla seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve tanıtım toplantıları düzenlemek.
  • Üyeler arasında bilgi ve tecrübe alışverişini, sosyal ve teknik yardımlaşma ve etkileşimi mümkün kılabilecek platformlar yaratmak.
  • İhtiyaç duyulduğunda, iş gücü, danışmanlık ve iletişim imkanı yaratarak kurumlara teknik destek vermek.
  • Mimarlık, mühendislik ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, üyelerini bu konulardan haberdar etmek.