Gündemden : HAYCAR Konutlar için Deprem Raporu

İstanbul’un yapı envanterinin deprem riskinin belirlenmesi ve riskli yapılarda gerekli önlemlerin alınmasına yönelik talep ve çalışmalar özellikle 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında büyük ivme kazanmıştır.

HAYCAR derneği olarak biz de toplumumuza bu yönde bilgi verebilecek ve gerekli yönlendirmeyi sağlayabilecek bir doküman hazırlamayı hedefledik. Bu dokümanda temel kavramlar ve takip edilebilecek farklı yollar konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktayız.