Default image

Alen Dursun

“BALYANLAR Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi” Kitabı

Balyan Ailesi Anıt Mezar devam projesi olarak 2021 yılında Arsen Yarman ve Kevork Özkaragöz koordinatörlüğünde Balyan ailesi hakkında yeni bilgi ve belgeler ışığında Mimar Büke URAS’ın yazdığı “BALYANLAR Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi” kitabı yayımlandı. Türkçe ve İngilizce olarak basılan…

Deprem Komisyonu Çalışması

İstanbul’da bulunan Ermeni okul binalarının depreme dayanıklılığı üzerine bir çalışma gerçekleştirildi. Dernek bünyesinde, üyelerimizden oluşan bir komisyon kurularak 17 Ermeni Okulunun farklı yapım teknikleri ile yapılmış 28 binası gözleme dayalı olarak incelendi. Toplanan veriler arşivlenerek risk ön değerlendirme sonuçları vakıf…

İklim İmdat Diyor 1

İklim krizinin farkında mıyız? Prof. Dr. Levent Kurnaz 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:30 Zemin İstanbul – Şişhane Metro İstasyonu Beyoğlu

Balyan Ailesi Anıt Mezar Projesi

Osmanlı mimarlığının son döneminde İstanbul’a damga vurmuş pek çok eseri kuşaklar boyunca tasarlamış ve inşa etmiş Balyan ailesinin anıt mezarı, üyelerimizden mimar Tavit Aynalı tarafından tasarlandı. Projenin koordinatörlüğünü mimar Kevork Özkaragöz, mühendislik işlerini ise inşaat mühendisi Nazaret Binatlı üstlendi. Hayırsever…