Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları

2013-2015
Yönetim Kurulu

Jan Gavrilof (Genel Başkan)
Murat Duvarcı (Başkan Yardımcısı)
Maral Sağbazar (Genel Sekreter)
Sevan Agopyan (Muhasip)
Aret Garo Canikyan
İren Bıçakçı
Serena Keşçioğlu
Serli Hobikolğlu
Şant Zincir
Arda Sepetçi

Yedek Üyeler

Aren Semerciyan
Ayk Çavuşyan
Bernar Taşcı
Sevan Uncu

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler: Kevork Özkaragöz, Zakarya Mildanoğlu, Aykun Coşkun
Yedek Üyeler: Elmon Hançer, Nazaret Binatlı, Elmon Toraman

Disiplin Kurulu

Asil Üyeler: Alin Pontioğlu, Sasnuhi Muşliyan, Tavit Aynalı
Yedek Üyeler: Selin Birgül, Sabin Kasparoğlu, Liana Yontan

2011-2013
Yönetim Kurulu

Sevan Karabetoğlu (Başkan)
Nadin Demircioğlu (Başkan Yardımcısı)
Nadin Özçelik (Genel Sekreter)
Ari Kalaycıyan (Muhasip)
Arda Mildanoğlu
Dikris Türker
Karin Demircioğlu
Maral Kısadur
Nora Kavukçu
Sevan Uncu
Şant Zincir

Yedek Üyeler

Artun Asaduroğlu
Tümecan Ökke
Kamer Semerciyan
Natali Nıvart Koçyan
Aykun Kasakyan

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler: Lory Zakar, Lora Baytar, Ari Şant Bilal,
Yedek Üyeler: Baret Binatlı, Aykun Coşkun, Tamar Demir Yazgül

Disiplin Kurulu

Asil Üyeler: Nazaret Binatlı, Sasnuhi Muşliyan, Jan Gavrilof
Yedek Üyeler: Kivork Özkaragöz, Zakarya Mildanoğlu, Alin Pontioğlu

2009-2011
Yönetim Kurulu

Lory Zakar (Başkan)
Sevan Karabetoğlu (Başkan Yardımcısı)
Selin Birgül (Genel Sekreter)
Ari Bilal (Muhasip)
Arda Ezikoğlu(Veznedar)
Baret Binatlı (Proje Sorumlusu)
Tamar Yazgül (Organizasyon Sorumlusu)
Arman Hubeseryan (Üyelik Sorumlusu)
Lora Baytar (İletişim Sorumlusu)
Nadin Demircioğlu (Arşiv Sorumlusu)
Aykun Coşkun (Bilgi-İşlem Sorumlusu)

Yedek Üyeler

Natali Nıvart Koçyan
Leda Serda Torus
Nazar Şigaher
Aris Bododoğan
Nadin Vanlıoğlu
Aykun Kasakyan

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler: Nazaret Binatlı, Murat Albert Yiğiter, Kivork Özkaragöz
Yedek Üyeler: Tavit Aynalı, Sasnuhi Muşlıyan, GülüzarArtuç

Disiplin Kurulu

Asil Üyeler: Jan Gavrilof, Ohannes Özaznavuryan, Alin Pontioğlu
Yedek Üyeler: Zakarya Mildanoğlu, Lion Dursun, Serkis Delgi