YÖNETİM KURULU (2011-2013)

Sevan Karabetoğlu (Başkan)

Nadin Demircioğlu (Başkan Yardımcısı)

Nadin Özçelik (Genel Sekreter)

Ari Kalaycıyan (Muhasip)

Arda Mildanoğlu

Dikris Türker

Karin Demircioğlu

Maral Kısadur

Nora Kavukçu

Sevan Uncu

Şant Zincir

Yedek Üyeler

Artun Asaduroğlu

Tümecan Ökke

Kamer Semerciyan

Natali Nıvart Koçyan

Aykun Kasakyan

DENETLEME KURULU

Asil Üyeler: Lory Zakar, Lora Baytar, Ari Şant Bilal,

Yedek Üyeler: Baret Binatlı, Aykun Coşkun, Tamar Demir Yazgül

DİSİPLİN KURULU

Asil Üyeler: Nazaret Binatlı, Sasnuhi Muşliyan, Jan Gavrilof

Yedek Üyeler: Kivork Özkaragöz, Zakarya Mildanoğlu, Alin Pontioğlu

YÖNETİM KURULU (2009-2011)

Lory Zakar (Başkan)

Sevan Karabetoğlu (Başkan Yardımcısı)

Selin Birgül (Genel Sekreter)

Ari Bilal (Muhasip)

Arda Ezikoğlu(Veznedar)

Baret Binatlı (Proje Sorumlusu)

Tamar Yazgül (Organizasyon Sorumlusu)

Arman Hubeseryan (Üyelik Sorumlusu)

Lora Baytar (İletişim Sorumlusu)

Nadin Demircioğlu (Arşiv Sorumlusu)

Aykun Coşkun (Bilgi-İşlem Sorumlusu)

Yedek Üyeler

Natali Nıvart Koçyan

Leda Serda Torus

Nazar Şigaher

Aris Bododoğan

Nadin Vanlıoğlu

Aykun Kasakyan

DENETLEME KURULU

Asil Üyeler: Nazaret Binatlı, Murat Albert Yiğiter, Kivork Özkaragöz

Yedek Üyeler: Tavit Aynalı, Sasnuhi Muşlıyan, GülüzarArtuç

DİSİPLİN KURULU

Asil Üyeler: Jan Gavrilof, Ohannes Özaznavuryan, Alin Pontioğlu

Yedek Üyeler: Zakarya Mildanoğlu, Lion Dursun, Serkis Delgi