HAYCAR Derneği Yeni Yönetimle Yola Devam

Özellikle kültürümüzü ve tarihimizi yansıtan kültürel varlıkların iyileştirilmesine ve yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmak, toplumumuzun sahip olduğu bu kültürel varlıkların değeri ve önemi ile ilgili bilinci artırmak ve konularında uzman kişiler arasında işbirliğini güçlendirmek yönünde verdiği hizmetlerle tanınan HAYCAR Derneği, 12 Nisan 2015 tarihinde yaptığı olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulunu seçti.

Başkanlığına Mimar Jan Gavrilof, başkan yardımcılığına İnşaat Yüksek Mühendisi Murat Duvarcı, sekreterliğine İnşaat Mühendisi Maral Sağbazar, muhasipliğine Makine Yüksek Mühendisi Sevan Agopyan’ın, üyeliklerine ise Makine Mühendisi Aret Garo Canikyan, Mimar Claudia Çakan, Kimya Mühendisi Serena Keşcioğlu, İnşaat Mühendisi Şant Zincir, Mimarlık öğrencisi Serli Hobikoğlu, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencisi İren Bıçakçı ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencisi Talar Duman’ın seçildiği yeni HAYCAR yönetimi, daha önceki kültürel ve teknik geziler, seminer ve konferanslar, danışmanlık hizmetleri türündeki faaliyetlerinin yanında, yeni dönemle birlikte halkımızı yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm sorunları, nükleer enerji vb. gibi güncel konularda da bilinçlendirme ve bilgilendirme toplantıları düzenleme, mevcut WEB sitesini geliştirerek halkımızla bilgi paylaşımını etkin hale getirerek toplum içi iletişimi geliştirici türdeki faaliyetlerini, artırarak devam etmeyi hedeflemektedir.

HAYCAR’ın, ağırlıklı olarak İstanbul’da gösterdiği bu türden faaliyetlerin yanında, Anadolu’da varlığı tehlike altında bulunan Ermeni kültürüne ait yapıların tekrar kayıtlara geçirilmesi yönündeki
girişimlere ve bunların restorasyonu tarafında da teknik danışmanlık hizmetleri vermeye devam edeceği de açıklandı.