ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ (2013-2015)

Նազարէտ Պինաթլը (Ատենապետ)

Ժան Կավրիլոֆ (Փոխատենապետ)

Մարալ Սաղպազար (Ատենադպիր)

Շանթ Զինճիր (Հաշուակալ)

Սապին Քասպարօղլու (Վարչութեան Անդամ)

քամէր սէմէրճիօղլու (Վարչութեան Անդամ)

Լիանա Եոնդան (Վարչութեան Անդամ)

Սերենա Քէշճիօղլու (Վարչութեան Անդամ)

Էլմօն Թօրաման (Վարչութեան Անդամ)

Մուրատ Տուվարճը (Վարչութեան Անդամ)

Տեղակալներ

Տէնջա Մարանճը

Արտա Եըլտըրըմ

Արման Հուպէսէրեան

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱԶՄ (2011-2013)

Սեւան Կարապէդօղլու (Ատենապետ)

Նատին Տէղիրմէնճիօղլու (Փոխատենապետ)

Նատին Էօզջէլիք (Ատենադպիր)

Արի Քալայճըեան (Հաշուակալ)

Արտա Միլտանօղլու (Վարչութեան Անդամ)

Տիքրիս Դիւրքէր (Վարչութեան Անդամ)

Քարին Տէմիրճիօղլու (Վարչութեան Անդամ)

Մարալ Քըսատուր (Վարչութեան Անդամ)

Նորա Քաւուքջու (Վարչութեան Անդամ)

Սէւան Ունճու (Վարչութեան Անդամ)

Շանթ Զինճիր (Վարչութեան Անդամ)

Տեղակալներ

Արդուն Ասատուրօղլու

Դիւմէճան Էօքքէ

Քամէր Սէմէրճիեան

Նադալի Նըվարդ Քօջեան

Այքուն Քաձախեան