Հաթայի հայկական Վագըֆ գիւղէն իմաց տուած են, թէ Միհրան Ուլիկեանի ղեկավարութեամբ շինարարական գործ կը կատարուի գիւղին մէջ, որուն կեդրոնը՝ եկեղեցւոյ կողքին, կը կառուցուի երեք յարկանի շէնք մը՝ իբրեւ հիւրանոց ու հաւաքավայր։ Շէնքը արդէն իսկ աւարտին մօտեցած է. մէջտեղ եկած է բոլորին գնահատանքին արժանացած շինութիւն մը՝ մէկ յարկը ստորերկրեայ։

Վերջերս, Ս. Աստուածածնայ տօնին առիթով, Պոլիսէն բազմաթիւ այցելուներ, որոնց միջեւ կար Օրթագիւղի Թաղային խորհուրդի ատենապետ Իսքէնտէր Շահինկէօզ, Վագըֆ մեկնեցան ու հիացումով տեսան գրեթէ աւարտին հասած շէնքը։

Միհրան Ուլիկեան, որուն առաջնորդութեամբ ու նիւթական օգնութեամբ մօտաւորապէս 19 տարի առաջ սկսած էր եկեղեցւոյ վերանորոգութիւնն ու շինութիւնը, Օգոստոս 23ին Պոլսոյ «Մարմարա» թերթի խմբագրատուն այցելելով՝ բացատրութիւններ տուած է շինութեան այժմու վիճակին մասին։ Շէնքի շինարարութիւնը աւարտած է. կը մնայ ներքին կահաւորման խնդիրը, որուն համար նոր բարերարներ կը յայտնուին ու կը փնտռուին։ Շէնքի երկու յարկերուն վրայ կան ինը հիւրանոցներ՝ օժտուած հանգստաւէտութեան բոլոր պայմաններով։ Շէնքին մէջ բաժին յատկացուած է եկեղեցւոյ հովիւին, նաեւ՝ աշխատանոց մը, ուր գիւղի կիները ձեռագործներ կամ գիւղի արտադրութիւնները պիտի վաճառեն։ Այստեղ նշենք, որ գիւղի կառավարիչները յաջողեցան ձեռք բերել «Վագըֆլը» անունը իբրեւ առեւտրական մակնիշ գործածելու իրաւունքը։ Իսկ վերի յարկին վրայ կայ 150 հոգի ընդունելու տարողութեամբ սրահ մը, ուր պիտի սարքուին հաւաքոյթներ։

Աւելի քան մէկուկէս միլիոն լիրա ծախսուած է արդէն այս կառոյցի շինութեան համար, եւ գլխաւոր բարերարներ հանդիսացած են Պետրոս Շիրինօղլու, Իսքէնտէր Շահինկէօզի ատենապետութեամբ Օրթագիւղի Թաղային խորհուրդը, Տիգրան Կիւլմեզկիլ, Եթքին Պէրպէրօղլու եւ Ղազարոս Ունան։

Օգոստոս 25ին Պոլիս պիտի հասնին Վագըֆ գիւղի ներկայացուցիչներ՝ յանձինս ատենապետ Ճեմ Չափարի եւ Բ. ատենապետ Պետրոս Շիշմանեանի, որոնք Գնալըի մէջ յառաջիկայ Կիրակի օրուան հանդիսութեան համար պիտի պատրաստեն գիւղին նշանաւոր հերիսան։ Կիրակի օր, Գնալըի մէջ պիտի վաճառուին Վագըֆի կիներուն ձեռային աշխատանքները ու գիւղէն եկած սննդեղէն, ինչպէս՝ մեղր, ընկոյզ, նուռի հիւթ, որոնք նշանաւոր են իրենց բարձր որակով։