/Մամլոյ մեզ մեր մասին

Մուսա Լերան Գիւղերէն Վագըֆի Մէջ Ժողովրդային Շէնք Կը Կառուցուի

Հոկտեմբերի 23rd, 2016|Categories: Մամլոյ մեզ մեր մասին|

Հաթայի հայկական Վագըֆ գիւղէն իմաց տուած են, թէ Միհրան Ուլիկեանի ղեկավարութեամբ շինարարական գործ կը կատարուի գիւղին մէջ, որուն կեդրոնը՝ եկեղեցւոյ կողքին, կը կառուցուի երեք յարկանի շէնք մը՝ իբրեւ հիւրանոց ու հաւաքավայր։ Շէնքը արդէն իսկ աւարտին [...]

«ՀԱՅՃԱՐ»Ի ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Հուլիսի 25th, 2016|Categories: Ժամանակ Լուրեր, Մամլոյ մեզ մեր մասին|

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ ըն­դու­նե­լու «Հայ­ճար»ի նո­րըն­տիր վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ, Սե­ւան Յա­կո­բեան եւ Ա­րէտ Ճա­նի­կեան։ Ժան Կավ­րի­լո­ֆի կող­մէ գլխա­ւո­րուած կազ­մը վեր­ջին հա­մա­գու­մա­րին ար­դիւն­քով ստանձ­նած է «Հայ­ճար»ի ղե­կը։ Վար­չու­թեան [...]

ԱՇՈՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ «ՀԱՅՃԱՐ»Ի ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ

Նոյեմբերի 2nd, 2015|Categories: Ժամանակ Լուրեր, Մամլոյ մեզ մեր մասին|

«Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ճար­տա­րա­պե­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ա­շոտ Գրի­գո­րեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քը մը ար­տա­սա­նեց «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ։ Ա­ւե­լի վերջ հան­դէս ե­կաւ Ա­շոտ [...]