Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ անդամնէրէն եւ Կեդրոնական Վարժարանի շրջանաւարդնէրէն Արման Շիրինի (բարցր ճարտարագետ) մահը:

Հոգեհանգստեան պաշտօնը պիտի կատարուի Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016ին, ժամը 12ին Պոլսո Քատըգիւղի Ս. Դաքավոր եկեղեցւոյ մէջ: