Գամբ Արմէնի նոր կարուցուելիգ շենգին ճարտարապետական ծրագրի պատրաստութիւնը ՀԱՅՃԱՐի անդամ ճարտարապետներու կողմե պատրաստուդեան մասին ընդհանուր դիտողութիւն մը կայացած է։ Հետագրգուվող անդամներուն կը խնդրենք մինջեվ 24 Օգոստոս 2016 չորեքշաբթի օրը իրէնց կենսագրութիւնները էլեգդռոնային նամակի միչոցով մեզի բոխանցեն։