Հոկտեմբերի 2016

Մուսա Լերան Գիւղերէն Վագըֆի Մէջ Ժողովրդային Շէնք Կը Կառուցուի

Հոկտեմբերի 23rd, 2016|Categories: Մամլոյ մեզ մեր մասին|

Հաթայի հայկական Վագըֆ գիւղէն իմաց տուած են, թէ Միհրան Ուլիկեանի ղեկավարութեամբ շինարարական գործ կը կատարուի գիւղին մէջ, որուն կեդրոնը՝ եկեղեցւոյ կողքին, կը կառուցուի երեք յարկանի շէնք մը՝ իբրեւ հիւրանոց ու հաւաքավայր։ Շէնքը արդէն իսկ աւարտին մօտեցած է. մէջտեղ եկած է բոլորին գնահատանքին արժանացած շինութիւն մը՝ մէկ յարկը ստորերկրեայ։ Վերջերս, Ս. [...]

Օգոստոսի 2016

Գամբ Արմէն ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Օգոստոսի 21st, 2016|Categories: Լուրեր|

Գամբ Արմէնի նոր կարուցուելիգ շենգին ճարտարապետական ծրագրի պատրաստութիւնը ՀԱՅՃԱՐի անդամ ճարտարապետներու կողմե պատրաստուդեան մասին ընդհանուր դիտողութիւն մը կայացած է։ Հետագրգուվող անդամներուն կը խնդրենք մինջեվ 24 Օգոստոս 2016 չորեքշաբթի օրը իրէնց կենսագրութիւնները էլեգդռոնային նամակի միչոցով մեզի բոխանցեն։

Հուլիսի 2016

«ՀԱՅՃԱՐ»Ի ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Հուլիսի 25th, 2016|Categories: Ժամանակ Լուրեր, Մամլոյ մեզ մեր մասին|

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ ըն­դու­նե­լու «Հայ­ճար»ի նո­րըն­տիր վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։ Այս­պէս, մեր հիւ­րերն էին ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ, Սե­ւան Յա­կո­բեան եւ Ա­րէտ Ճա­նի­կեան։ Ժան Կավ­րի­լո­ֆի կող­մէ գլխա­ւո­րուած կազ­մը վեր­ջին հա­մա­գու­մա­րին ար­դիւն­քով ստանձ­նած է «Հայ­ճար»ի ղե­կը։ Վար­չու­թեան միւս ան­դամ­ներն են՝ Մու­րատ Տու­վար­ճը, Մա­րալ Սաղ­պա­զար, Սե­ւան Յա­կո­բեան, Ա­րէտ Ճա­նի­կեան, Գլո­տիա Չա­քան, Ի­րէն Պը­չաք­ճը, [...]

ՄԱՀԱԶԴ- Արման Շիրին

Հուլիսի 23rd, 2016|Categories: Լուրեր|

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ անդամնէրէն եւ Կեդրոնական Վարժարանի շրջանաւարդնէրէն Արման Շիրինի (բարցր ճարտարագետ) մահը: Հոգեհանգստեան պաշտօնը պիտի կատարուի Շաբաթ, Յուլիս 9, 2016ին, ժամը 12ին Պոլսո Քատըգիւղի Ս. Դաքավոր եկեղեցւոյ մէջ:

Հունիսի 2016

Տիգրանակերտի հայկական եկեղեցին արժանացել է «ԵՄ մշակութային ժառանգության» մրցանակի

Հունիսի 19th, 2016|Categories: Uncategorized @hy, Լուրեր|

Նախօրեին Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոում կայացել է «Եվրամիության մշակութային ժառանգություն և Europa Nostra» մրցանակաբաշխության  հանդիսավոր արարողությունը: Տիգրանակերտի (Դիարբեքիրի) հայկական եկեղեցին արժանացել է « Եվրամիության մշակութային ժառանգության» մրցանակին, Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցուն շնորհվել է «Մեծ մրցանակ: Պօլսոհայ ՀԱՅՃԱՐ միութունը նաեվ այս ծռագրի մէջ ունեցած է իր նիւդական և բարոյական մասնակցութունը: Ծռագրին [...]

Սայաթ Նովա

Հունիսի 2nd, 2016|Categories: Uncategorized @hy|

Սայաթ Նովա Երգչախումբի նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած ժողովրդական երգերու համերգ ի նպաստ «Նոր Կեանքի Ծիածան» ՀԿ-ի ի Մեներգչուհի՝ Լէյլա Սարիպեկեան Մեներգիչ՝ Վարդան Պատալեանի Քանոնահար՝ Կարինէ Յովհաննէսեան Տուտուկահար՝ Վարդկէս Շահինեանի Տուտուկահար՝ Լեւոն Յարութիւնեանի Տուտուկահար՝ Արա Մայիս Նիկողոսեանի Հրաւիրատոմսեր կարելի է ճարել Սայաթ Նովա Երգչախումբի անդամներէն, Օր. Սոնա Մէնթէշէէն, «Մուկօ» հագուստեղէնի խանութէն «Նոստալժի» գրախանութէն։ [...]

Նոյեմբերի 2015

ԱՇՈՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ «ՀԱՅՃԱՐ»Ի ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ

Նոյեմբերի 2nd, 2015|Categories: Ժամանակ Լուրեր, Մամլոյ մեզ մեր մասին|

«Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ շա­բա­թա­վեր­ջին քա­ղա­քիս մէջ ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ճար­տա­րա­պե­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ա­շոտ Գրի­գո­րեան։ Ֆէ­րի­գիւ­ղի «Շի­րի­նօղ­լու» սրա­հին մէջ կազ­մա­կեր­պուած ե­րե­կոյ­թին ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քը մը ար­տա­սա­նեց «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լոֆ։ Ա­ւե­լի վերջ հան­դէս ե­կաւ Ա­շոտ Գրի­գո­րեան, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ այս բնա­գա­ւա­ռին մէջ կը դա­սա­խօ­սէ։ Ա­շոտ Գրի­գո­րեան ման­րա­մասն անդ­րա­դար­ձաւ Պա­լեան գեր­դաս­տա­նի [...]

Հոկտեմբերի 2015

ՀԱՅՃԱՐ»ԻՆ՝ ՇՔԱՆՇԱՆ

Հոկտեմբերի 9th, 2015|Categories: Uncategorized @hy|

«Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան նա­խա­գահ Ժան Կավ­րի­լոֆ եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ, վար­չու­թեան ան­դամ ու հիմ­նա­դիր­նե­րէն Նա­զա­րէթ Պի­նաթ­լը Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ պար­գե­ւատ­րուե­ցան «Ար­շիլ Կոր­քի» շքան­շա­նով՝ Ճար­տա­րա­պետ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին օ­րուան առ­թիւ։ Այս առ­թիւ «Ար­մէնփրէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը Նա­զա­րէթ Պի­նաթ­լըի հետ ի­րա­կա­նա­ցուած է հար­ցազ­րոյց մըն ալ, ո­րու ըն­թաց­քին ան նշած է, թէ կա­րե­լի չէ չը­սել, թէ թրքա­հայ հա­մայն­քը [...]

Օգոստոսի 2015

«ՀԱՅՃԱՐ»Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՍՈՒԼԻՍ՝ ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՄԷՋ

Օգոստոսի 8th, 2015|Categories: Uncategorized @hy|

  Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Գա­րա­կէօ­զեան Տան Գնա­լը կղզիի Կազ­դուր­ման կա­յա­նի դարա­ւան­դին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­սու­լիս մը, որ կազ­մա­կեր­պուած էր «Հայ­ճար»ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ։ Ե­րե­կոյ­թի սկիզ­բին ող­ջոյ­նի խօս­քով մը հան­դէս ե­կաւ «Հայ­ճար»ի վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Ժան Կավ­րի­լօֆ, որ ող­ջու­նեց ձեռ­նար­կին կո­կիկ թի­ւով մաս­նա­կից­նե­րը, ո­րոնց ներ­կա­յա­ցուց ե­րե­կոյ­թի ա­տե­նա­խօ­սը՝ շի­նա­րա­րու­թեան ճար­տա­րա­գէտ Մու­րատ Տու­վար­ճըն։ Ա­ւե­լի վերջ Մու­րատ Տու­վար­ճը [...]

Փետրվարի 2015

ՀայՃար կ՚արդարացնէ իր առաքելութիւնը

Փետրվարի 13th, 2015|Categories: Ակոս Լուրեր, Մամլոյ մեզ մեր մասին|

Իսթանպուլահայ մերօրեայ ապրումներու մէջ հաճելի սովորոյթ մը դարձած է ՀայՃարի հովանաւորութեան ներքեւ Զաքարիա Միլտանօղլուի բանախօսութիւնները։ Այսպէս Միլտանօղլու նախորդ Ուրբաթ օր Ֆերիգիւղի եկեղեցւոյ Շիրինօղլու սրահին մէջ ելոյթ ունեցաւ «Մօտիկ ու հեռու հարեւան՝ Հայաստան» խորագրով։ Ինչպէս նախորդ բանախօսութիւնները, այս անգամ ալ Միլտանօղլու պաստառի վրայ կը ցուցադրէր նիւթին հետ առնչուած բազմաթիւ լուսանկարներ, որոնք [...]

Դեկտեմբերի 2014

Մեր մօտիկ- հեռաւոր գիւղը

Դեկտեմբերի 2nd, 2014|Categories: Ակոս Լուրեր, Մամլոյ մեզ մեր մասին|

Սիրուած երգ մըն է, «Օրտա պիր գէօյ վար ուզաքտա», եւ սրտամօտիկ բոլորիս, քանի որ շատ ալ կը յարմարի երկրի միակ «Հայ գիւղ» Վաքըֆլըին։ Ցաւալին այն է որ Մուսալերան հերոսական դիմադրութեան պայքարի 7 գիւղերէն միակ ժառանգութիւնն է այս «մնացորդաց»ը, որ եւս բնակչութեան թիւը պակսած ըլլալու պատրուակով, քաղաքական խաղերով վերածուիլ ծրագրուեցաւ «թաղ»ի, [...]